Ovn med pyrolyse

Hvordan gør man ovn med pyrolyse ren

Pyrolyse er en funktion i ovnen, hvor snavs brændes til aske ved temperatur på op til 500°. Asken tørres af fra bunden af ovnen

Det skal du bruge

Sådan gør du

 1. Tøm ovnen for udstyr, som ikke kan tåle pyrolysens høje grader
 2. Tør låge og kanter af med en hårdt opvredet klud, der er dyppet i rent vand
 3. Tør ovnribberne af inden programmet startes
 4. OBS Sørg for god udluftning. De høje forbrændingstemperaturer afgiver skadelige dampe ved indånding
 5. Tænd for pyrolysen og lad programmet køre, til det er færdigt
 6. Temperaturen ved pyrolyse er over 400 grader, programmet kører i ca. 3 timer, og brænder fedtrester og andet snavs til aske
 7. Undgå at røre ved ovnen under processen
 8. Ovnen afkøles ca. 30 min.
 9. Tør asken af bunden med en fugtig klud

OBS: Du bør ikke forlade huset, mens pyrolyseprogrammet kører

Ovnglas

Det skal du bruge

Sådan gør du

 1. Tag ovnruden af, hvis den er meget snavset
 2. Læg ovnruden på et blødt underlag på køkkenbordet
 3. Læg en klud med almindeligt håndopvaskemiddel på glasset i 30 minutter, så snavset opløses
 4. Brug eventuelt glasskraberen forsigtigt til at skrabe skidtet af
 5. Tør glasset over med en fugtig klud
 6. På nogle ovndøre kan glassene skilles og vaskes hver for sig, hvis de er blevet snavsede

OBS

 • Vær opmærksom på at glassene bliver sat på plads i den rigtige rækkefølge og med den rigtige side indad mod ovnrummet
 • Glasruden ind til ovnen er skrøbelig og må hverken få slag eller ridser. Brug derfor ikke slibende rengøringsmidler
 • Brug kun opvaskemiddel til rengøring af glasruden, brun sæbe kan risikere at splintre glasset

Bagerist, ribber og bageplade

Ofte af rustfrit stål

Det skal du bruge

Sådan gør du

Du kan rengøre med 3 forskellige metoder

 1. Vask bagerist og ribber i opvaskemaskinen
 2. Læg bagerist/plade og ribber i blød i 5 l. vand, 1/2 dl. opvaskemiddel, 1/2 dl. salmiakspiritus i 8 – 10 timer
 3. Smør bagerist/plade og ribber ind i brun sæbe og salmiakspiritus – og pak dem ind i husholdningsfilm i 30 – 60 minutter eller kom dem i en stor sort sæk
  1. Brug en stålsvamp eller en skuresvamp til genstridigt og fastbrændt snavs
  2. Skyl bagerist og ribber i rent vand
  3. Tør dem af med en blød klud

Ventilator

Det skal du bruge

Sådan gør du

 1. Afbryd for strømmen inden ventilatoren tages ud
 2. Bagbeklædningen fjernes (læs brugsanvisningen)
 3. Ventilatoren tages ud (læs brugsanvisningen)
 4. Ventilatoren rengøres i opvaskemiddel
 5. Ventilatoren skylles med rent vand og tørres efterfølgende
 6. Når ventilatoren er tør, kan den monteres i ovnen
 7. Husk at tænde for strømmen

Tips

 • Brug handsker under hele processen, brun sæbe og salmiakspiritus er ret skrap for huden på hænderne