Salmiakspiritus

Salmiakspiritus

Egenskaber

 • Kemisk navn: Ammoniumhydroxid
 • Indeholder ammoniak og hydroxid
 • Klar farveløs væske med karakteristisk stikkende og kvælende lugt
 • Basisk
 • Kan ikke brænde
 • Opløseligt i vand
 • Afgiver hydrogen ved reaktion med basiske metaller (zink, aluminium)
 • Undgå kontakt med stærke syrer
 • Reagerer med galvaniserede metaller, aluminium og andre letmetaller samt
  legeringer
 • Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje
 • Produktet vil lokalt ændre pH i vandmiljøet
 • Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning

Anvendelse

 • Anvend altid handsker ved brug af salmiakspiritus
 • Sørg for god udluftning
 • Anvendes ved rengøring af vinduer
 • Rengøring af ovn og/eller bradepande
 • Fjernelse af græspletter

Tips