PH – skala

PH – Skala
Stærkt surt 1 Toiletrens
2 Eddikesyre/afkalkningsmidler
3 Husholdningseddike
4 Kærnemælk – youghurt
Svagt surt 5 Sodavand – øl
6
Neutral 7 Vand, opvaskemiddel
8 Universalrengøring
Svag basisk 9 Sæbespåner
10 Brun sæbe – soda
11 Grundrengøringsmidler
12
13 Tredobbelt salmiak
Stærk basisk 14 Ætsnatron
0 – 5 =Sure rengøringsmidler, fjerner rust og kalkbelægninger
6 – 8 = Neutralområde for rengøringsmidler
9 – 14 =Basiske rengøringsmidler, fjerner fedtstoffer og protein