Klorholdige rengøringsmidler (klorin)

Klorholdige rengøringsmidler – Klorin

Egenskaber

 • PH 8 – 11 alkalisk
 • Indeholder grundstoffet Clor, som er en giftigt luftart
 • Hypoclorit er det aktive stof, som er meget giftig i vandmiljøet
 • Ved brug er der risiko for ætsninger af hud og øjne – brug derfor handsker og beskyttelsesbriller
 • Klor blandet med syre danner giftige klorgasser, og må derfor ALDRIG blandes

Anvendelse

 • Fjerner bakterievækst – skimmelsvamp, jordslåethed
 • Fjerner dårlig lugt fra afløbetOBS: prøv først at hælde kogende vand i afløbet nogle dage i træk
 • Desinfektion og afblegning af tekstiler
 • Klor er på Miljøstyrelsens listen over uønskede stoffer, da det skader vores vandmiljø !
 • OBS: Uld, silke og nylon bliver ødelagt af klor. Fibrene i alle tekstiler bliver mere eller mindre ødelagt
 • OBS OBS: Bland aldrig klor og eddikesyre, da det danner giftige dampe

Tips

Klorin