Klorholdige rengøringsmidler (klorin)

Klorholdige rengøringsmidler – Klorin

Egenskaber

  • PH 8 – 11 alkalisk
  • Indeholder grundstoffet Clor, som er en giftigt luftart
  • Hypoclorit er det aktive stof, som er meget giftig i vandmiljøet
  • Ved brug er der risiko for ætsninger af hud og øjne – brug derfor handsker og beskyttelsesbriller
  • Klor blandet med syre danner giftige klorgasser, og må derfor ALDRIG blandes

Anvendelse

  • Fjerner bakterievækst – skimmelsvamp, jordslåethed
  • Fjerner dårlig lugt fra afløbetOBS: prøv først at hælde kogende vand i afløbet nogle dage i træk
  • Desinfektion og afblegning af tekstiler
  • OBS: Uld, silke og nylon bliver ødelagt af klor. Fibrene i alle tekstiler bliver mere eller mindre ødelagt

Tips

Klorin