Fryser

Sådan gør du fryseren ren

De fleste frysere er selvafrimende, men det kan være en god idé med en årlig afrimning, især hvis der er synlig is på fryserens vægge

Sådan gør du

Sådan gør du

 1. Fryseren slukkes og tømmes for frostvarer
 2. Læg frostvarerne tæt sammen i en eller flere kasser og dæk dem med aviser eller håndklæder
 3. Fryseren afrimes om nødvendigt ved at stille en balje/skål med varmt vand i bunden af fryseren – Hold døren /lågen åben imens
 4. Tag proppen ud i bunden af fryseren så det smeltede vand kan løbe ud
 5. Brug en træspatel til forsigtigt at løsne eventuelt islag i fryseren
 6. Skuffet / kurve tages ud, vaskes i blandingen, skylles i rent vand og tørres
 7. Vask fryseren grundigt med blandingen
 8. Vask efter med det rene vand
 9. Tør hele fryseren med en ren mikrofiberklud hårdt opvredet i rent vand
 10. Varerne sættes på plads så hurtigt som muligt
 11. Husk at tænde for strømmen

Tips

 • Fryserens temperatur skal ligge på minus 18° eller lidt lavere