springlervæske

Sprinklervæske

Egenskaber

  • Kan indeholde antifrostmiddel
  • Indeholder ætanol og isopropapol
  • Kan indeholde ethylenglykol, som er skadeligt for levende organismer
  • Kan danne farlige nedbrydnings produkter under brand (brandklasse 2)
  • Brandbart med vand
  • Opbevares et tørt, køligt, ventileret og sikret sted

Anvendelse

  • Holder bilens ruder rene og sikrer udsynet
  • Hjælpemiddel ved rengøring af glas i f.eks. bruseniche 
  • Rester af sprinklervæske bortskaffes ved den kommunale affaldsordning

Tips