Husholdningssprit

Husholdningssprit

Egenskaber

 • Ethanol – 93%, denatureret
 • Husholdningssprit er denatureret ved tilsætning af diethylphthalat
 • Organisk opløsningsmiddel = stærk opløsende effekt
 • Farveløs og lugtfri
 • Let desinficerende
 • Stor fordampning
 • Varmt vand øger fordampningen
 • Let antændelig – indeholde lavtkogende væsker
 • Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer ved brug af sprit
 • Statisk elektricitet kan give selvantændelse
 • Biologisk let nedbrydelig

Anvendelse

 • Brug handsker, undgå at indånde spritten  og sørg for god udluftning
 • Brug så lidt sprit som muligt til at fugte kluden eller pletten med
 • Fjerner farve fra kugle- og spritpenne
 • Desinficering af fjernbetjeninger, tastaturer og mus til computere etc.
 • Pudsning af vinduer, spejle, forkromede haner m.m.
 • Pudsning af tin: Bland sprit og wienerkalk til en konsistens som lind grød. Ko Blandingen kan også bruges til udvendig polering af aluminiums gryder
 • Anvendes som brændstof ved røgning, fondue og til kogeapparater
 • Ved desinficering af møbler, madrasser etc. blandes sprit og vand i forholdet 1:4
 • Husholdningssprit kan bruges ved egen fremstilling af håndsprit
 • Spild, brugte klude og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald

Tips

Husholdningssprit